lpg-header fobos-home fobos-map fobos-site-map fobos-member fobos-front fobos-products fobos-news fobos-download fobos-community fobos-dealer fobos-contact

lpg-advert

lpg-contact

lpg-social facebook

แก๊สlpg ออกเทนเทียบเท่่าน้ำมันเบนซิล ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน

แก๊ส LPG (liquefied petroleum gas) นิยมใช้แทนน้ำมันเบนซินในรถยนต์ เนื่องจาก แก๊ส LPG มีราคาถูกกว่า และมีค่าออกเทนสูงถึง 105 RON

แก๊ส LPG ในประเทศไทยเริ่มต้นใช้แก๊สนี้มานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในกลุ่มรถแท็กซี่ และรถยนต์สาธารณะ ปัจจุบันรถยนต์ส่วนบุคคลได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานแก๊ส LPG กันมากขึ้น เพราะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

แก๊ส LPG หรือ แก๊สปิโตรเลียมเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบของแก๊สโพรเพน (Propane) เป็นส่วนใหญ่ โดยตัว LPG เองไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเช่นเดียวกับแก๊สธรรมชาติ เป็นแก๊สที่หนักกว่าอากาศ แต่เนื่องจากเป็นแก๊สที่หนักกว่าอากาศจึงมีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย ดังนั้น จึงมีข้อกำหนดให้เติมสารมีกลิ่น เพื่อเป็นการเตือนภัยหากเกิดการรั่วไหล ทำให้ ผู้ใช้งาน ตรวจสอบได้ง่าย ด้วยตัวเอง เพิ่ม ความระมัดระวังได้มากขึ้น

LPG ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม โดยบรรจุเป็นของเหลวใส่ถังที่ทนความดันเพื่อให้ขนถ่า

ยง่าย นอกจากนี้ยังนิยมใช้แทนน้ำมันเบนซินในรถยนต์ เนื่องจากราคาถูกกว่า และมีค่าออกเทนสูงถึง 105 RON แก๊ส LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน หรือ การแยกแก๊สธรรมชาติในโรงแยกแก๊สธรรมชาติ มีทั้งส่วน ที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศ และ ต้องนำเข้า จากประเทศ มาจำหน่าย เนื่องจากความต้องการใช้งาน ในประเทศ มีมาก/p>

 

ngv-buttom

warranty

learning

lpg-brochure

lpg-shop

lpg-faq

lpg-download

  • แก๊ส NGV
  • ตรวจสภาพรถติดแก๊ส
  • ติด lpg ราคา
  • ติดตั้งแก๊ส
  • lpg รถยนต์